Algemene Voorwaarden en (Huishoudelijke) Reglementen

 

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Door u aan te melden voor één van onze cursussen  verklaart u zich akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 • Ook verklaar je hiermee dat jouw hond gezond is en alle verplichte entingen (of titerbepalingen) bezit. Op verzoek dien je een geldig inentingsbewijs te kunnen tonen.

Betalingsvoorwaarden

 • Inschrijven voor een van onze activiteiten verplicht je tot het betalen van de kosten voor de betreffende activiteit.
 • Betaling van de kosten geschiedt d.m.v. contante betaling op de eerste lesdag of vooruit per bank.
 • Bij niet tijdige betaling kan jouw hond worden uitgesloten voor de resterende duur van de cursus en ben je alsnog verplicht de kosten te voldoen.
 • Wanneer je jouw inschrijving 1 week voor aanvang of na aanvang van de activiteit annuleert, is restitutie niet mogelijk.
 • Bij overlijden, ziekte of herplaatsing van de hond, zal restitutie plaatsvinden.
 • Mis je twee of meer lessen tijdens een cursus dan kan er in overleg worden gekeken of deze lessen ingehaald kunnen worden in een andere groep.
  Is die mogelijkheid er niet dan dien je een privé les aan te vragen om de gemiste stof in te halen. De kosten voor een privéles zijn voor jouw eigen rekening.

Huishoudelijke reglementen

 • Je dient 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 • Mocht jij of de hond gezondheidsproblemen hebben, meld dit dan vóór de training bij jouw instructeur.
 • Indien de hond tijdens de training zijn behoefte doen, ruim dit dan netjes op.
 • Voor, tijdens en na de training blijft jouw hond op de trainingslocatie aangelijnd tenzij de instructeur toestemming geeft om de hond los te laten.
 • Loopse teven zijn in principe toegestaan op de training wanneer je dit vooraf doorgeeft.
 • Wij kunnen geen verantwoording nemen bij een eventuele terugval in het gedrag van jouw hond. Evenals bij het niet bereiken van de trainingsdoelstellingen wanneer de door ons gegeven aanwijzingen niet consequent worden opgevolgd.
 • Je dient over een WA-verzekering te beschikken waarin de hond is opgenomen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij het recht om de cursus te annuleren. Je ontvangt dan de betaalde kosten terug!
  Ook behouden wij het recht om tijd, plaats en indeling van de cursus te wijzigen indien de omstandigheden daarom vragen.
 • Tijdens de lessen staan de mobiele telefoons uit en wordt er niet gerookt.
 • Het gebruik van slipkettingen en andere corrigerende halsbanden/hulpmiddelen is niet toegestaan!
 • Om de lessen te kunnen volgen hanteren wij een minimum leeftijd van 12 jaar (cursus Kind ↔ Hond uitgezonderd)